Archiefoverzicht‎ > ‎

Staatssecretaris erkent reistijd alleen van station-tot-station te rekenen

Geplaatst 19 dec. 2010 05:25 door Redactie SvPO
26-9-2008: In een debat met de Tweede Kamer op 25 september bleef Staatssecretaris Bijsterveldt bij haar afwijzing van de Isaac Beeckman Academie (Kapelle) en het Tjalling Koopmans College (Hurdegaryp). Ze meent dat scholieren binnen 'redelijke afstand' al op een soortgelijke school terecht kunnen. Voor Isaac Beeckman is dat het Orion in Breda en voor Tjalling Koopmans het Marne in Bolsward.

Tijdens het debat erkende de staatssecretaris dat ze hierbij alleen rekening heeft gehouden met de reistijd van station-tot-station. In voorgaande gevallen is wel gerekend met de reistijd van huis naar school, ofwel van deur-tot-deur en ook de wet is hier duidelijk over.

Het begrip 'redelijke afstand' wordt in de Wet Voortgezet Onderwijs voor het eerst gebruikt in artikel 48. Dit bevat de bepaling dat een leerling niet door een bijzondere school geweigerd mag worden als er "binnen redelijke afstand van de woning van de leerling" geen openbare school staat. De formulering laat er weinig twijfel over dat de afstand van deur-tot-deur bedoeld wordt.

In een beleidsregel staat dat onder 'redelijke afstand' wordt verstaand: maximaal 12 kilometer over de weg of drie kwartier met openbaar vervoer. Die 12 kilometer is de afstand die een gemiddelde fietser in drie kwartier kan afleggen. Per fiets betekent uiteraard van deur-tot-deur en het ligt voor de hand om met een andere vervoerwijze eveneens van deur-tot-deur te rekenen. Dat gebeurde dan ook bij eerdere aanvragen van nieuwe scholen.

Zo kreeg het AB Orion College in Breda in het Plan van Scholen 2006 gewoon toestemming in een situatie die gelijk is aan die van de twee nu afgewezen scholen. Er was al een school van gelijke richting in Eindhoven en van station-tot-station gemeten ligt die plaats binnen drie kwartier reizen van Breda. Toch mocht het Orion College in Breda van start aangezien de feitelijke reistijd naar de bestaande school in Eindhoven, van deur-tot-deur gerekend, langer is dan drie kwartier. 

Nota bene werd in het Plan van Scholen 2007 het Onafhankelijk College in Zaandam afgewezen, juist omdát het gebruik had gemaakt van een berekening met reistijden van station-tot-station in plaats van deur-tot-deur. De afwijzing volgde het advies van de provincie Noord-Holland die meende dat de school een te groot leerlingpotentieel claimde: "De reistijd vanuit de centrumplaatsen (...) is wel minder dan drie kwartier, maar de werkelijke reistijd voor de leerlingen van hun huis tot het adres van de school is in de meeste gevallen veel meer."
Comments