Filosofie

Filosofie is in ons onderwijs een kernvak, waarin de ontwikkeling van het eigen denken centraal staat. Pas daarna worden ook de oplossingen van 'de grote denkers' bestudeerd. Logica, taalfilosofie, wetenschapsleer, ethiek en esthetica zijn de belangrijkste aandachtsgebieden. Wij zijn uitgever van de methode 'Denken door Filosofie' voor het primair onderwijs. Ons middelbaar onderwijs bouwt daarop voort.

Filosofie omvat bij ons onder meer Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschap en telt daarom al vanaf de onderbouw mee voor het eindexamen - ook voor leerlingen die filosofie zelf niet als eindexamenvak kiezen.
Comments