Kerndoelen bereiken

Sluit goed aan op de onderwijspraktijk en
draagt in 1 uur per week aantoonbaar bij aan het bereiken van 6 kerndoelen van het Primair Onderwijs.
Meer...


Groep 4

€29,95
ISBN 978-90-79546-01-5

Meer...

Groep 5

€29,95
ISBN 978-90-79546-02-2

Meer...

Groep 6

€29,95
ISBN 978-90-79546-03-9

Meer...

Groepen 7 en 8

€29,95
ISBN 978-90-79546-04-6

Meer...

Denken door Filosofie
wordt zonder winstoogmerk uitgegeven door de
Stichting voor
Persoonlijk Onderwijs
Over de methode Bestellen Gratis lesmateriaal Contact

Beproefde lesmethode

Schotse methode al op honderden scholen een succes

Denken door Filosofie werd in 2000 ingevoerd op 25 basisscholen in de Schotse gemeente Clackmannanshire. De methode werd daarna overgenomen door andere scholen. Vooral nadat een langjarig onderzoek door de Universiteit van Dundee de zeer positieve effecten van de methode aantoonde, begon het storm te lopen. Tientallen scholen in Schotland volgden het voorbeeld van de pioniers in Clackmannanshire.

Extra wind in de zeilen ontstond toen de politiek net als in Nederland van scholen eiste dat ze een rol gingen spelen bij het onderricht in normen en waarden. De methode sluit daar zeer goed op aan, doordat het kinderen gezamenlijk in de klas de eigen normen en waarden leert ontwikkelen.

Ondertussen hebben duizenden Schotse kinderen gedurende 2 jaar of meer Denken door Filosofie gekregen. Ook internationaal werd het succes opgemerkt. De methode is bijvoorbeeld al in het Koreaans vertaald en op scholen in Zuid-Korea ingevoerd. Vertalingen in het Frans en in het Spaans zijn onderweg en inmiddels hebben ook verschillende basisscholen in Nederland de methode ingevoerd.

Nursery pupils taught philosophy
BBC 5 februari 2007

Website van de Engelstalige versie, 'Thinking through Philosophy'