Beproefde methode

De van oorsprong Schotse methode is op honderden scholen een succes.
Meer...


Groep 4

€29,95
ISBN 978-90-79546-01-5

Meer...

Groep 5

€29,95
ISBN 978-90-79546-02-2

Meer...

Groep 6

€29,95
ISBN 978-90-79546-03-9

Meer...

Groepen 7 en 8

€29,95
ISBN 978-90-79546-04-6

Meer...

Denken door Filosofie
wordt zonder winstoogmerk uitgegeven door de
Stichting voor
Persoonlijk Onderwijs
Over de methode Bestellen Gratis lesmateriaal Contact

Kerndoelen bereiken

Draagt bij aan het bereiken van 6 kerndoelen van het Primair Onderwijs

Denken door Filosofie levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de volgende 6 kerndoelen voor het Primair Onderwijs:

1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven (doel 1).
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren (doel 2).
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren (doel 3).
4. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen (doel 34).
5. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen (doel 37).
6. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (doel 38).

De Universiteit van Dundee volgde onder leiding van hoogleraar Keith Topping een grote groep kinderen die 1 uur per week Denken door Filosofie kregen. Hun ontwikkeling werd vergeleken met die van een controlegroep van kinderen die geen Filosofie kregen.

Alle 6 bovengenoemde kerndoelen bleken door kinderen met Denken door Filosofie (veel) beter bereikt te worden dan door kinderen in de controlegroep. Verder bleek dat het gemiddeld IQ met 6,5 punt meer was toegenomen dan dat van de controlegroep. Uit een vervolgstudie bleek bovendien dat deze winst behouden bleef op de middelbare school, ook als de filosofielessen daar geen vervolg kregen.

Kerndoelen Primair Onderwijs
Ministerie van OCW, 2006

Schotland kweekt kleine wijsneuzen
de Volkskrant 21 juni 2007

Executive Summary of Evaluation 'Thinking through philosophy'
Keith Topping, University of Dundee, 2004