Over de methode Bestellen Gratis lesmateriaal Contact

Uitgave zonder winstoogmerk

Denken door Filosofie is een uitgave van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Deze stichting zet zich in het bijzonder in voor de verbetering van het Voortgezet Onderwijs, ondermeer door te bevorderen dat leerlingen met een persoonlijk rooster les krijgen van vakdocenten. Met Denken door Filosofie voor de basisschool probeert de Stichting te bereiken dat kinderen een hoger startniveau hebben als ze het Voortgezet Onderwijs instromen.

Raadpleeg voor meer informatie de website, www.svpo.nl.

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs
Postbus 77746
1070 LH Amsterdam
Telefoon: 020 4910018
E-mail: bestuur@svpo.nl