Onze waarden

  1. Persoonlijk onderwijs. We geven les in kleine klassen, waardoor docenten elke leerling ruim voldoende aandacht kunnen geven. Dat onderscheidt goed van middelmatig onderwijs. 
  2. Goed onderwijs kost tijd. We roosteren voor elk vak ruim voldoende lestijd in. Onze klassen zijn bovendien ingedeeld naar tempo en niveau. In de ene klas benut een docent de extra tijd om zaken nog eens te herhalen, in de andere klas om verdieping te geven. 
  3. Hechte schoolgemeenschap. Docenten zijn zichtbaar voor en betrokken bij alle leerlingen. Ze voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun vak, maar ook voor het reilen en zeilen van de school en de leerlingen. Bovendien wordt de school niet groter dan ca. 400 leerlingen. Die menselijke maat in het onderwijs zorgt voor een veilige en sociale omgeving waar elke leerling zich gekend en gezien weet.
  4. Samenhangend vakkenpakket. De verschillende vakken verhouden zich niet als los zand, maar sluiten goed op elkaar aan. We geven bijvoorbeeld elke leerling die Wiskunde A volgt, automatisch ook Economie. Dat zorgt ervoor dat leerlingen een duidelijk toepassingsgebied hebben voor de Wiskunde die ze krijgen. De docent Wiskunde weet de lesstof daardoor met goede praktijkvoorbeelden te illustreren.
Om deze vier waarden te realiseren, zijn er twee voorwaarden:
  • We houden de organisatie van de school simpel. Kleine klassen met gemiddeld 16 leerlingen zijn alleen maar betaalbaar als de school toe kan met zo min mogelijk 'overhead'. Meer docenten, minder managers. Dat klinkt mooi, maar daarvoor moet de school zo eenvoudig georganiseerd zijn dat er ook minder managers nódig zijn. Dat kan door duidelijke keuzes te maken en daar aan vast te durven houden. Door niet telkens het rooster aan te passen. Door niet met elke onderwijskundige mode of politieke gril mee te lopen. Door verantwoordelijkheid bij docenten en mentoren te laten - en hen er met kleine klassen toe in staat te stellen die verantwoordelijkheid ook te nemen.
  • We werken doelgericht, niet regelgeleid. Protocollen, procedures en regels. Een gemiddelde school komt er in om, maar ze ontnemen het zicht op het doel: kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen in een veilige omgeving. Geen enkele verzameling regels is in staat om zo'n complex doel te bereiken. Dat vergt juist voldoende ruimte om naar eigen inzicht te handelen. De beste handeling is niet die het protocol volgt, maar die het doel dichterbij brengt. We toetsen dan ook doorlopend of we de doelen daadwerkelijk bereiken.