Nieuwsoverzicht‎ > ‎

Nieuwsbrief september 2014

Geplaatst 15 sep. 2014 07:55 door Suzan Polet

Het nieuwe schooljaar is in volle gang. De nieuwe leerlingen zijn inmiddels aardig gewend aan de gang van zaken op het Tjalling Koopmans College. De 2e klassen hebben hun intrek gevonden in de 5 splinternieuwe lokalen. Ipv 80 leerlingen lopen er nu 160 leerlingen door de gangen en over het plein. De tweede klassers zijn niet meer “alleen” en de eerste klassers hebben voorbeeldfiguren om zich aan te meten.


Ook het onderwijzend personeel is meegegroeid en het team telt daarmee nu 14 personen.


In deze nieuwsbrief een update van onze zusterschool de Isaac Beeckman Academie, de stand van zaken bij het Tjalling Koopmans College en de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.


Eerste lichting examen bij zusterschool in zeeland

In mei 2015 doen de eerste lichting leerlingen van een school voor Persoonlijk Onderwijs examen. Het zijn de havisten van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle - Zeeland.

Ook de vwo'ers doen examen voor Frans, Nederlands en Engels. Dat is fijn omdat ze zich in vwo 6 volledig kunnen concentreren op een beperkt aantal vakken en alvast kunnen starten met het bachelorprogramma.


Nu de eindexamenlichting bekend is, kunnen we voor het eerst vaststellen hoe onze leerlingen zich van hun basisschooladvies ontwikkeld hebben. Van de oorspronkelijk 17 vmbo-t-leerlingen die bij ons zijn gestart, zijn er in eerdere jaren 7 tussentijds alsnog overgestapt naar vmbo-t, hebben er 3 toegang gekregen tot het mbo (18%) en gaan er nu 7 naar het eindexamen havo (43%). Het liefst zien we natuurlijk iedereen tot het eindexamen komen, maar 43% is wel iets om trots op te zijn. Normaal dringt namelijk slechts 15% van de leerlingen met een vmbo-t advies door tot het eindexamen havo.


Omgekeerd komt het erg weinig voor dat leerlingen op de IBA op een niveau lager uitkomen dan hun basisschooladvies. Er zijn van de eerste lichting 2 leerlingen met een vwo-advies die toch havo zijn gaan doen (3 doen er hvwo).


Docenten betrokken bij management

Vanwege de komst van een netwerk van scholen voor persoonlijk onderwijs gaan we voor de schoolleiding toe naar een team van schoolleiders. Dat team staat onder leiding van Suzan Polet. Zij is schoolleider van het eerste uur op het Tjalling Koopmans College en heeft ook de Isaac Beeckman Academie opgezet.

Door met een team van schoolleiders te werken die onderling veel contact hebben, garanderen we een goede uitwisseling van ervaring tussen de scholen. We lopen anders immers het risico dat de scholen kleine eilandjes zijn die weinig van elkaar leren. Dat willen we voorkomen. Daarbij geven we het onderwijskundig personeel meer verantwoordelijkheid over de organisatorische taken binnen de school. Zij kunnen zich voor bepaalde managementtaken aan melden (organiseren van open dagen, verzorgen van nieuwsbrieven, interne organisatie, coordinatie taalreizen e.d.). Deze manier van werken zorgt onder meer voor duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden, waardoor we beter kunnen bewaken wat er moet gebeuren en er geen dingen blijven liggen. Het geeft bovendien nog meer betrokkenheid van docenten en het biedt hen ook de kans op uitbreiding van hun functie. In de concurrentie op de arbeidsmarkt om de beste docenten te werven en behouden is dat een belangrijk voordeel.

Het team van de TKC staat zeer positief tegenover de nieuwe organisatiestructuur en inmiddels zijn de organisatorische taken voor schooljaar 2014/2015 verdeeld.


Positief inspectierapport

Bij zijn bezoek aan het Tjalling Koopmans College herkende de inspecteur het onderwijs zoals hij ook op de Isaac Beeckman Academie had gezien en waarover hij positief gestemd is. Ook in het hoge noorden is het onderwijs bovengemiddeld, wat we in de goede resultaten weerspiegeld zien. We mogen stilaan de conclusie trekken dat het geen toeval is en dat het is toe te schrijven aan de organisatie van het onderwijs.


Vast rooster, geen tussen uren, geen uitval

Sinds de start van het de school is er bij het Tjalling Koopmans College geen enkele roosterwisseling geweest, hebben leerlingen geen enkel tussenuur gehad en zijn er geen lessen uitgevallen. Bij de Isaac Beeckman Academie, die nu 5 jaar bestaat, is er ook geen enkele roosterwisseling geweest, hebben leerlingen geen enkel tussenuur gehad en zijn er geen lessen uitgevallen.


Verbouwing

Alle leerlingen van eerste 3 leerjaren kunnen we huisvesten in huidige schoolgebouw. Voor het 4e leerjaar is het nodig om er ruimte bij te creëren. We kiezen dan voor een opbouw. De eerste tekeningen van de architect zijn binnen.Open dagen:

Wanneer uw kind (vrijblijvend) is ingeschreven voor het TKC en leerjaar 2015/2016 voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, ontvangt u in oktober een uitnodiging voor één van de vier open dagen in december (12/13) of januari (9/10). In de uitnodiging wordt u gevraagd om 2 voorkeursdata op te geven, waarna u een definitieve uitnodiging ontvangt.   


Wij willen u erop attenderen dat alleen kinderen die ingeschreven zijn een uitnodiging voor de open dag ontvangen.


Is iemand uit uw omgeving, geïnteresseerd in deelname aan de open dag, maar heeft diegene zich nog niet ingeschreven, dan kan dit alsnog via de site (onder de knop: reserveer tijdig ).Vakantie en studiereizen 2014 - 2015:

Vanaf het begin van hun schoolloopbaan op het Tjalling Koopmans College, gaan onze leerlingen op reis. In klas 1 een week naar Amsterdam. In de klassen 2 t/m 4 naar achteréénvolgens Hastings, Rouen, Cambridge, Vichy, Parijs, Berlijn en Valencia. In klas 5 sluiten onze gymnasiasten het excursieprogramma af met de traditionele Romereis.


camping.JPGi love amsterdam.JPGnemo2.JPGkunstproject.JPGrembrandt.JPG

Impressie van de excursieweek Amsterdam


Duits/Spaans:

De keuzevakken Duits en Spaans volgen een bijzondere werkwijze. We hebben gemerkt dat hierover enkele vragen zijn. Naast de verplichte talen Engels en Frans kiest elke leerling voordat leerjaar 2 begint, voor Duits of voor Spaans als extra taal. Dat doen ze via het ouderportaal. Na de keuze krijgt de leerling opdrachten voor deze taal aangeboden in het leersysteem op school. De leerling werkt er zowel op school (tijdens begeleid werken) als thuis (in het leerlingportaal) aan. De spreek- en luisteropdrachten zullen op school gemaakt moeten worden. Er wordt in hoge mate zelfstandig gewerkt aan de keuzetaal. Leerlingen maken oefeningen en toetsen in het leersysteem. Voor de mondelinge vaardigheden plannen leerlingen mondelingen in bij een docent van een gespecialiseerde taalschool. De mondelingen worden via Skype (of een vergelijkbaar programma) gedaan.


We hebben om verschillende redenen voor deze opzet van de keuzetaal gekozen. Ten eerste omdat we anders alle leerlingen de 5e dag naar school moeten laten komen (om Duits dan wel Spaans te volgen). Ten tweede omdat het zorgt voor een vak dat leerlingen flexibel kunnen volgen. Als een leerling voorloopt bij een ander vak, mag hij altijd aan Duits of Spaans gaan werken en hoeft hij/zij niet op de andere leerlingen te wachten. Voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken is het op deze manier bovendien mogelijk om beide talen te volgen. Dat de mondelingen via de Skype-sessies duurder zijn dan gewoon een docent aan te stellen, nemen we daarom voor lief.


Latijn

17 leerlingen uit klas 1 en 2 zijn dit jaar gestart met Latijn (en voor klas 2 ook Grieks). Alle leerlingen van het TKC hebben standaard een 4-daagse schoolweek, maar wie Latijn volgt, komt daarvoor ook een 5e dag naar school. De latinisten vormen dan ook een groep bijzonder gemotiveerde leerlingen.  Wanneer deze leerlingen hun vwo-examen afronden inclusief klassieke talen zullen zij onze school verlaten met een Gymnasium diploma.

Vragen

Kan mijn kind bij jullie een Gymnasium diploma halen?

Jazeker kan dat. We bieden aan leerlingen die op vwo-niveau presteren een volledig programma klassieke talen waardoor de leerlingen na 6 jaar de school verlaten met een gymnasium diploma.


Waarom nemen jullie niet meer leerlingen aan die extra zorg of aandacht nodig hebben?

Wij zijn een reguliere school voor VO. Procentueel nemen wij net zoveel zorg leerlingen aan als elke andere VO school.


Volgens de brief die door de directeur van het Liudger is verstuurd naar de basisscholen, mogen jullie geen Havo aanbieden. Klopt dat?

De Raad van State heeft in augustus 2013 de weg vrij gemaakt voor Havo bij het Tjalling Koopmans College. De minister heeft vervolgens onze aanvraag voor Havo beoordeeld, maar vond dat er een fout in zat. Het herstellen daarvan vergt een zorgvuldige procedure, omdat de kans groot is dat Liudger en Singelland anders weer bezwaar aantekenen bij de minister. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat het volgen van de procedure leidt tot de definitieve toekenning van Havo.


Het wonderlijke is dat terwijl Liudger en Singelland bezwaar maken tegen Tjalling Koopmans College, ze zelf hun zaken niet goed op orde hebben. Op grond van de wet voortgezet onderwijs mag alleen Havo en Vwo op een nevenvestiging worden aangeboden, indien dat op de hoofdvestiging ook gebeurt. Daarvan is noch bij Liudger, noch bij Singelland sprake. Op de hoofdvestiging wordt alleen Vmbo geboden. Dat betekent dat bijvoorbeeld in Burgum formeel geen onderbouw Havo en Vwo aangeboden kan worden.


Comments